Op blogpagina

TikTok als een leeromgeving: Samenwerking

Toen ik in 2019 begon aan mijn onderzoek, moest ik nog vaak uitleggen wat TikTok was. TikTok’s bekendheid nam echter snel toe nadat Trump probeerde TikTok te blokkeren en de corona pandemie meer mensen tot hun huis verbande. Hoewel TikTok voornamelijk bekend staat om de catchy liedjes en dansende tieners, wil ik in deze post gaan kijken naar TikTok als leeromgeving. Dit betekent niet dat ik ga beargumenteren dat TikTok altijd een leeromgeving is. In plaats daarvan gebruik ik leren als een lens om naar TikTok te kijken. Ik wil begrijpen hoe dit digitale platform leren vormt. In deze post gat ik kijken naar samenwerking. Voor diegenen die  TikTok niet kennen, heb ik onderaan deze post een uitleg staan van de app. Mocht je dus onbekend zijn met TikTok, neem deze dan eerst even door.

TikTok lijkt samenwerken aan te moedigen. Bijvoorbeeld, de ‘stitch’ en ‘duet’ optie van TikTok sporen gebruikers aan om, op z’n minst, aan de slag te gaan met de content van iemand anders.  De ‘stitch’ functie wordt het meest gebruikt om je eigen scenes toe te voegen aan de video van een andere TikTokker. Wanneer iemand bijvoorbeeld een vraag heeft, kan een andere TikTokker deze functie gebruiken om diens antwoord achter de vraag te plakken in een eigen video. Een ander voorbeeld van het gebruik van de ‘stitch’ functie is wanneer je deze gebruikt om een bepaalde ervaring te delen en anderen oproept hetzelfde te doen. Door dit te doen, proberen TikTokkers soms bredere maatschappelijke issues aan te kaarten. Zo zijn er bijvoorbeeld veel video’s over hoe het is om een millennial of een vrouw in een betà studie of beroep te zijn.

Gebruikers van TikTok passen de ‘duet’ functie toe om een eigen opgenomen video te laten zien naast die van iemand anders. Vaak gebruiken mensen deze functie om hun eigen reactie op een video die ze zijn tegengekomen op TikTok te filmen. Binnen de muziekgemeenschap op TikTok zie je echter de potentie van deze functie voor samenwerking. Muzikanten gebruiken de ‘duet’ functie om met elkaar muziek te maken.

Zelfs beroemde muzikanten doen soms mee aan zo’n duet. De ‘stitch’-functie en de ‘duet’-functie van TikTok lijken gebruikers dus aan te moedigen om samen te werken met andere zogenaamde ‘creators’ op TikTok.

Om verdere mogelijkheden voor samenwerken van TikTok te illustreren, wil ik twee specifieke voorbeelden geven van succesvolle samenwerkingen: Ratatouille the musical en de Parkinson’s pillendoos .

Ratatouille the musical begon met één liedje op TikTok. Geïnspireerd door dit lied droegen zoveel mensen dans, zang en muziek aan, dat de hele film een TikTok musical werd. Het genereerde zoveel aandacht dat de musical zelfs werd opgemerkt door de oorspronkelijke makers van de Pixar-film. Het voorbeeld van de Parkinson’s pillendoos begon met één TikTok van een man met Parkinson die zijn frustratie deelde over de moeilijkheden die hij had met het nemen van zijn pillen. Een TikTokker reageerde met een ontwerp voor een pillendoosje dat hem wellicht zou kunnen helpen. Een andere TikTokker maakte een 3D print prototype, en zo begon een design proces. Aangezien dit slechts de twee van de voorbeelden zijn die ik ben tegengekomen, zijn er waarschijnlijk nog vele meer.

TikTok lijkt dus samenwerking aan te moedigen en gebruikers zelfs direct hiertoe uit te dagen. De vraag blijft echter of gebruikers hierdoor ook echt leren en samenwerken. Al helemaal omdat de samenwerking vele verschillende vormen kan aannemen, afhankelijk van de inhoud van de video’s. De video met Hank Green blijft bijvoorbeeld vrij dicht bij een traditionele kennisuitwisseling tussen ‘docent’ en ‘leerling’. Traditionele hiërarchieën die we kennen van het klaslokaal, lijken hier dus nog steeds te bestaan. Bij de muzikanten lijkt het echter een stuk gelijker, totdat uiteraard een muzikant als Lizzo voorbij komt. Daarnaast kan je je afvragen of het hier echt gaat om een samenwerking of dat deze muzikale bijdrages en stitches ‘remixes’ zijn. Zo’n ‘remix’ benadering zou stellen dat het niet noodzakelijkerwijs twee mensen zijn die kennis uitwisselen, maar één persoon die inspiratie ontleent aan een ander. Of is een remix eigenlijk ook een vorm van samenwerking? Ik kijk er naar uit om hier meer over te leren door met meer TikTok gebruikers in gesprek te gaan.

Wat denk jij? Draait TikTok om samenwerking of om remixes? Denk je dat je TikTok zou kunnen gebruiken om jezelf of anderen over samenwerking te leren?

Hoe werkt TikTok? Een hele korte omschrijving.
Wanneer je TIkTok opent op je telefoon, zie je, zelfs wanneer je geen account hebt, de ‘For You’ pagina. Een korte video neemt je hele scherm in beslag. In de hoek rechtsonderin vind je verscheidene functies: een profielicoon met een plusje (hiermee kan je de maker volgen), een hartje (om een video te liken), een comment-button, een deelpijltje, drie stippen voor een menu (hier kan je onder andere een video reporten, dueten, stitchen en de link kopiëren) en een kleine plaat die draait en muzieknoten laat zien. De tekst in de linkerhoek van het scherm toont de naam van de maker, een beschrijving, hashtags en daaronder een muzieknoot en de titel van het nummer of geluid wat wordt afgespeeld. Als je omhoog swipet, komt er een nieuwe video in beeld.