Over ons

Re-Imagining Education is de officiële blog van het project Young People’s Learning in Digital Worlds: the Alienation and Re-Imaging of Education, een samenwerking tussen Universiteit Utrecht en Deakin University in Melbourne, Australië. Het doel van dit project is om de impact te onderzoeken van digitale media op leerprocessen, niet alleen binnen school maar ook daarbuiten. Eerder onderzoek heeft zich vooral gericht op de mogelijkheden van digitale media om het leren te ondersteunen, maar hoe digitale media ons begrip van wat leren inhoudt veranderen, is tot dusver nog nauwelijks onderzocht. Vragen die ons interesseren zijn bijvoorbeeld: “Hoe leren jongeren in digitale gemeenschappen?”, “Hoe stuurt de inrichting en werking van online platforms het leerproces?” en “Hoe verandert het gebruik van computer games in de klas ideeën rondom leren en spelen?”

Het doel van deze blog is om onderzoek over, en ervaringen met leerprocessen in de digital wereld uit te wisselen. Met name focussen wij ons op ervaringen en onderzoeken die een ander perspectief bieden op de hedendaagse onderwijspraktijk. Tegelijkertijd willen we jongeren emanciperen die zich niet kunnen identificeren met traditioneel onderwijs, omdat ze online andere vormen van leren hebben ontdekt die voor hen betekenisvoller zijn.

Met onze blog willen we onze ideeën delen met jullie: academici, professionals, betrokken ouders en jongeren. We nodigen iedereen uit die geïnteresseerd is in digitale media, leren en onderwijs om mee te doen. We kijken ernaar uit om jullie meningen, verhalen en ideeën te horen over hoe digitale media de rol van leren en onderwijs in een ander perspectief kan plaatsen, zowel binnen als buiten de school.

Hoofdauteurs

Zowi Vermeire
PhD kandidaat
Universiteit Utrecht

Is geïnteresseerd in de impact van digital media op onze manier van kijken naar de wereld. Momenteel onderzoekt ze hoe jongeren door hun onlineactiviteiten alternatieve ideeën ontwikkelen over de betekenis van ‘opgeleid zijn’. ‘Alternatief’ in deze context betekent vormen van ‘opgeleid zijn’ die traditionele onderwijsinstanties over het algemeen niet als zodanig erkennen, bijvoorbeeld een succesvolle streamer zijn. Ze heeft een interdisciplinaire bachelor gevo aan Amsterdam University College. Haar één-jarige master in filmwetenschappen en filosofie heeft ze afgerond aan King’s College London en haar tweejarige master in Media en Performance wetenschappen heeft ze behaald aan de Universiteit Utrecht. Voorafgaand aan haar PhD heeft ze tweeënhalf jaar als onderzoeker en ontwikkelaar bij BNNVARA gewerkt.  

 

Chris Zomer
PhD kandidaat
Deakin University 

Na zijn bachelor Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, volgde hij het duale mastertraject Redacteur/editor (Universiteit van Amsterdam). Daarna volgde hij de universitaire lerarenopleiding Frans aan de Universiteit Utrecht. Als voormalig docent, is hij met name geïnteresseerd in gamification en computer games in de klas. Zijn PhD-onderzoek richt zich op de gevolgen van het ‘mixen’ van spelen en leren in de klas, zowel voor de functie van spel als een vorm van vrijetijd, als voor de vorm van leren in een geïnstitutionaliseerde context.

Gastauteurs

Sanne Akkerman
Hoogleraar Onderwijswetenschappen
Universiteit Utrecht

Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe leerlingen, studenten en professionals hun verschillende leer-, werk- en leefomgevingen verbinden, een uitdaging die internationaal veelal wordt aangeduid met de term ‘boundary crossing’. Momenteel werkt Akkerman aan haar ERC Starting Grant (2016) getiteld Lost in Transition? Multiple Interests in Contexts of Education, Leisure and Work. In dit onderzoek wordt onderzocht welke uitdagingen adolescenten tegenkomen in 1) het najagen van hun vaak meervoudige en divergerende interesses, waaronder interesses in digitale media 2) de potentieel conflicterende sociale steun die zij daarvoor vanuit school, peer en thuis omgevingen ontvangen, en 3) de school-, studie en beroepskeuzes die zij moeten maken. 

 

Mariëtte de Haan
Hoogleraar Sociale and Interculturele Pedagogiek
Universiteit Utrecht

Is geïnteresseerd in hoe leerpraktijken worden gevormd en veranderen door grotere ontwikkelingen binnen de socio-culturele gemeenschappen waar ze onderdeel van uitmaken; en met name hoe oude tradities veranderen in contact met ‘nieuwe’ gebruiken. Ze deed eerder onderzoek naar de transformatie van leergebruiken in een inheemse gemeenschap in Mexico en naar inter-ethnische kennisuitwisseling in mutli-ethnische klassen in Nederland. Recentlijk deed ze onderzoek naar veranderingen in socialisatie tijdens migratie en naar informele leerervaringen van jongeren uit immigratengezinnen.

 

Eve Mayes

Eve Mayes
Docent Pedagogiek en Curriculum
Deakin University

Haar onderzoek is gericht op het verkennen en problematizeren van ‘ervaringen’ in onderwijsinstituties via creatieve en filosofische experimenten met ‘zeggenschap’, affectiviteit, ruimte en materialiteit. Haar aanpak is ethnografisch en inclusief en maakt gebruik van creatieve methoden. Voorheen was ze werkzaam als docent Engels en Engels als Tweede Taal op overheidsscholen in Australië.

 

Julian Sefton-Green
Hoogleraar Nieuwe Media Onderwijs
Deakin University

Voorheen werkte hij als onafhankelijk wetenschapper en was werkzaam op het departement Media & Communication van de London School of Economics & Political Science en aan de Universiteit van Oslo, waar hij onderzoek verrichtte naar leren en leeridentiteit in zowel informele als formele context. Hij heeft breed gepubliceerd over aspecten van mediaonderwijs, nieuwe technologiën, creativiteit, digitale cultuur en informeel leren. Hij is een van de hoofdonderzoekers in het ARC Centre of Excellence, waar hij onderzoek doet naar het digitale kind.